Sæby Handicapgruppe
 

Sæby Handicapgruppe er i samarbejde med daværende Sæby Kommune, etableret i 1990 af en gruppe af forældre til handicappede børn og unge. I dag er alle aldersgrupper repræsenteret.

Foreningens formål er at være en støtte for handicappede og deres pårørende, samt udbrede kendskabet til handicappede og deres problemer, overfor myndigheder, institutioner og presse m.v.

 

Højgården

 

Endvidere arbejder vi på:

Påvirkning af Frederikshavn Kommunes handicappolitik.

Påvirkning af byplanlægningen for at gøre kommunes byer mere tilgængelige for handicappede personer.

Information om handicappede personers rettigheder, vedrørende skole, uddannelse og fritidstilbud samt arbejde.

Skabe dialog med de forretningsdrivende for på denne måde at gøre forretningerne mere handicapvenlige.

Medvirke til at gøre offentlige bygninger mere handicapvenlige.

At etablere kontakt til ligestillede. 

 

 

Det kan være ensomt at være anderledes.
Men du er ikke alene.
Kom og vær med i en forening, hvor du kan være sammen med ligestillede.
Foreningens opgave er at være jer behjælpelig med netop det, som I har behov for. 

Vi har temaaftener over aktuelle emner med deltagelse af professionelle foredragsholdere.

Vi har arrangementer som "Løvfaldsfest", weekendture, teaterture, fritidsaktiviteter, hvor vi kan dele erfaringer og styrke det sociale samvær samt danne et netværk omkring de handicappede medlemmer. Klik her for at se vore tidligere aktiviteter.
 

 

Alle er velkommen i vores forening.
Hvis du er pårørende til en handicappet person eller hvis du selv har et handicap, kan du have meget glæde af at være i vores forening. Vi støtter og hjælper hinanden med at få hverdagen til at være lidt nemmere. Læs vores henvendelse til pårørende og andre interesserede.  Klik her

Sæby Handicapgruppe, tlf. 51521655 / 29438494/ Mail: saebyhandicapgruppe@yahoo.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk